Google Analytics Traning: Pageviews, Visits và Visitor (Việt Sub)

Page View và Visit là hai chỉ số quan trọng trong việc đo lường traffic của website cũng như đánh giá hiệu quả quảng cáo trực tuyến. Là một Online Maketer, bạn có chắc mình đã hiểu đúng về nó chúng chưa ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *